COVID-19

UPOZORNENIE

Dňom 6.5.2020 začíname vykonávať našu činnosť v sprísnenom hygienickom režime.


Chráňme seba a svoje okolie

Plánovanie jázd - telefonicky 0907159381

Prihlášky do kurzov, dohoda stretnutí - telefonicky 0907159833

Ak pocitujete únavu, necítite sa dobre, máte príznaky ochorenia ostaňte doma.

Ďakujeme za spoluprácu a spoločne chráňme svoje zdravie !

Ponúkame maximálnu flexibilitu pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie.

Spôsob ako získať to čo chcete, je pomôcť dostatočnému množstvu ľudí získať to, čo oni chcú.