Kurzy prvej pomoci

Akreditačné stredisko

„Aby sa tak Váš kurz stal pohodlnejším a praktickejším“

V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu. Ak vodič takýto kurz absolvoval v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu pravidelného výcviku, nie je povinný kurz prvej pomoci absolvovať. (§ 9 odsek 3 zákona č.280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov)

Ku spisu na okresný úrad sa dokladuje potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci vydané akreditačným strediskom. Bez potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci nie je možné vydať kvalifikačnú kartu vodiča.

Kurzy prvej pomoci v našom školiacom stredisku ponúkame firmám v súkromnom sektore v rámci BOZP, organizáciám, žiadateľom o vodičské oprávnenie, autoškolám, širokej verejnosti.

Disponujeme vlastným kádrovým zabezpečením v rámci realizácie svojej všestrannej činnosti. Materiálno - technické zabezpečenie uvedeného kurzu prvej pomoci máme splnené podľa vyhlášky MZ SR 398/2010.

Našim cieľom je zabezpečiť kvalitný výcvik.
Chceme významne napomáhať zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky, pohybu osôb a ochranu ľudských životov.